banking_and_finance

Finance

Of het nu gaat om strategisch advies of praktische ondersteuning die uw onderneming moet positioneren op de kapitaalmarkt, Meridian doet het. Financiële en corporate communicatieprojecten, eventueel in samenwerking met derden, realiseren wij. Op uw verzoek treden wij in samenwerkingsprojecten als projectleider op. De communicatie met financiële doelgroepen en de financieel-economische pers pakken wij op. Het schrijven en redigeren van jaarverslagen, halfjaar- en kwartaalberichten, emissieprospecties, informatiememoranda, ondernemingsplannen, corporate brochures en presentaties… laat u het maar aan ons over.