Financial
Services

U geeft leiding aan een bedrijf of organisatie, maar weet niet goed welke richting u op moet met de financiële huishouding. U bent voorstander van een heldere en efficiëntere bedrijfsprocessen, maar hebt daar advies en begeleiding bij nodig. U wilt in contact staan met uw doelgroep en de media, maar bent op zoek naar een trefzekere benadering …

Meridian biedt de oplossing!
Samen met uw organisatie maken wij een inventarisatie van uw financiële situatie en van de risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke financiële stappen moeten worden ondernomen, welke risico’s u bereid bent te lopen en welke u wilt afdekken. Wij adviseren in (internationale) projectomgeving van financiële dienstverleners op het snijvlak van strategie en organisatieverandering. Ook analyseren wij bedrijfsprocessen en probleemstellingen, vertalen doelstellingen naar de praktijk en implementeren wij businessmodellen en verandermanagement. Op het gebied van procesmanagement zijn wij de beste in ons vakgebied.

foldermeridian2

Maar Meridian doet meer
Wij realiseren financiële en corporate communicatieprojecten eventueel in samenwerking met derden. Dit kunnen zelfstandige opererende consultants of (financieel-economische) tekstschrijvers/copywriters zijn, of andere adviesbureaus.

Op deze wijze kan additionele kennis of capaciteit aan onze dienstverlening worden toegevoegd, waardoor klanten op maat worden bediend. In samenwerkingsprojecten treden wij op verzoek als projectleider op.

En nog meer
Gaat het nu om strategisch advies of praktische ondersteuning die uw onderneming moeten positioneren op de kapitaalmarkt, u kunt het aan ons overlaten. De communicatie met financiële doelgroepen, zoals beleggers en beleggingsanalisten, maar ook de financieel-economische pers pakken wij op. Het schrijven en redigeren van jaarverslagen, halfjaar- en kwartaalberichten, emissieprospecties, informatiememoranda, ondernemingsplannen, corporate brochures en presentaties…wij hebben de kennis in huis.